Bucovu blog
2 Ian 2011

15 ianuarie- ziua na?ional? a culturii române

Author: bucovu | Filed under: Diverse

Articol publicat in: Cultura


15 ianuarie- ziua national? culturii române

Anul trecut Academia Român? în persoana academicianului Eugen Simion propunea ca ziua de na?tere a lui Mihai Eminescu s? devin? ziua na?ionala a culturii române. Parlamentul a luat propunerea în serios ?i Pre?edintele a promulgat legea.
Pâna aici toate bune. Ce va urma îns??
Pentru ca aceast? zi s? nu r?mân? ca multe altele doar pe hârtie trebuie luate m?suri de pe acum. ?i totul trebuie s? plece de la Academie. Cu sesiuni ?tiin?ifice, cu activit?ti culturale adresate tuturor românilor. Apoi Institutul Cultural Român s? se implice în str?in?tate prin consilierii culturali ai ambasadelor. Avem aproape trei milioane de români r?spândi?i prin toat? Europa care nu trebuie neglija?i. Pentru ei trebuie preg?tite programe culturale de folclor, prezent?ri de personalit??i, de c?r?i, expozi?ii de art? etc. Pe ace?ti oameni plecati tempotar din ?ar? trebuie s?-i ?inem aproape de noi pentru a nu-i des??ra.
Apoi Universit??ile s? se implice mai mult în atragerea tinerilor spre cultur?, s?-i scoata din s?lile de dans, devenite cloaca de delir schizofrenic sub imperiul consumului de etnobotanice ?i droguri. S? le trezeasc? gustul pentru art? ?i litera scris?, pentru frumos, adev?r, munc? ?i dreptate.
?colile de toate tipurile s? se implice mai mult în educatia civica a elevilor pentru a discerne binele de r?u, facilul de adev?rata munc?. Elevii trebuie atra?i la lectur?. Ast?zi nu se mai cite?te decât partial cartea de bucate. S? li se trezeasc? dragostea pentru poezie. Poezia este vis ?i cine viseaz? devine optimist, ?tie s? treca peste greut??i mai u?or.
Televiziunile, s? lase retingul deoparte, s? aduc? pe ecran arta ?i literatura autentice, oamenii de cultura de la care poporul are ce înv??a, s? fac? emisiuni culturale valoroase ?i s? evite emisiunile cu feti?e sumar îmb?cate care bâ?âie lasciv pe scena în ritmuri aiuritoare. Ba mai mult s? nu mai învr?jbeasc? poporul, asmu?ind politicienii pe unii impotriva altora la cheremul trusturilor din care fac parte.
Bibliotecile s? se trezeasc? din letargia în care zac, s? fac? expozi?ii de c?r?i, prezentari de autori, s? trezeasc? gustul pentru lectur?.
Cinematografele, teatrele, muzeele, Opera Român? în aceast? zi s? aib? por?ile deschise cu programe gratis pentru tineri.
Numai a?a vom putea spune c? data de 15 ianuarie ?i-a atins scopul.
Eminescu, ziaristul, este ast?zi mai actual ca oricând. Articolele lui din Timpul parc? sunt scrise pentru vremurile actuale. Politicieni f?r? scrupule, partide organizate în g??ti de familie comandate din umbr? de moguli, ziari?ti în slujba trusturilor care-i pl?tesc, comercian?i porni?i pe îmbog??ire prin adaosuri comerciale nejustificate, pseudointelectuali cu câte dou?-trei diplome ?i doctorate cump?rate, ajunsi profesori universitari , poli?i?ti care se fac fra?i cu infractorii cu vile ?i ma?ini de ultima mod?. Pe când înv???mântul ?i medicina au r?mas de râsul lumii.
Nu criza economic? ne va omorâ pe noi. Noi suntem în criz? de vreo 60 de ani ?i am reu?it s? supravietuim. O alt? criz? mai mare ne va omorâ: criza moral?. Nu va exista redresare economic? f?r? valori morale autentice. Toate aceste fapte sunt a?teptate de la tineret. ?i nu se poate face decât prin modele. Ne lipsesc modelele. Becali a devenit model, promovat pe toate televiziunile si ajuns europarlamentar la Bruxelles?
Unde sunt adev?ra?ii oameni de cultur?? Unde sunt economi?tii no?tri de vaz?? Unde sunt profesorii universitari autentici? Unde sunt agronomii, tehnicienii, medicii de valoare? Unde sunt scriitorii adev?ra?i? Sunt umili?i cu salarii ?i pensii de mizerie.
Dac? vrem s? r?mânem ca na?ie în istorie, trebuie s? ne trezim, altfel vom pieri sub t?v?lugul ei!

Ion Ionescu-Bucovu 2 ianuarie 2011

Share on FacebookShare on Facebook

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)